Gertina biedt voor kinderen een aantal speciale activiteiten aan, in de praktijkruimte van Gertina. Onderstaande acitiveiten zijn speciaal gericht op jouw kind:

Persoonlijke begeleiding voor kinderen!

Bij persoonlijke begeleiding wordt jouw kind individueel gecoacht.

Dit kan op verschillende gebieden:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Vergroten van het zelfbeeld
 • Versterken van de emotionele en/of fysieke weerbaarheid (rots en water)
 • Omgaan met faalangst
 • Omgaan met perfectionisme
 • Omgaan met het gevoel anders te zijn
 • Moeite hebben om te leren leren
 • Behoefte aan meer rust in het hoofd door Mindfulness
 • Omgaan met de “buitenwereld”

Als blijkt dat we een klik hebben en samen verder willen werken, gaan we na het gezamenlijk vaststellen van wat je wil leren aan de slag. Hierbij maak ik gebruik van verschillende invalshoeken, theorieën, werkvormen en spelletjes. Net wat er bij jou past.

Vaak is het mogelijk om, in overleg, deze hulp tijdens schooltijd te bieden.

Wil je weten of deze begeleiding geschikt is jullie kind of heb je vragen?  Neem vrijblijvend contact op met Gertina via: welkom@gertina.nl of telefonisch 06-38331875.

Ook is het mogelijk om een pakket af te nemen.

Het pakket voor een kind bestaat uit:

 • 1 x 1 uur intakegesprek
 • 6 x 1 uur persoonlijke begeleiding
 • 6 x een verslag van de persoonlijke begeleiding via de mail
 • 1 x 1,5 uur themabijeenkomst in groepsvorm (het thema sluit aan bij de behoefte van het kind)
 • 1 x 1 uur afsluitend gesprek met ouders/verzorgers

De kosten hiervan zijn 667 euro. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Groepen voor hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen denken anders dan kinderen met een gemiddelde intelligentie. Ze voelen zich daardoor ook anders en hebben daardoor minder aansluiting met kinderen met een gemiddelde intelligentie. Hoogbegaafde kinderen zijn  bezig met grote levensvragen die ze niet kunnen delen met hun klasgenootjes, omdat de klasgenootjes daar niet mee bezig zijn. Hierdoor voelen ze weinig verbondenheid met de andere kinderen en gaan twijfelen over zichzelf.

Het gehoord en gezien worden is voor iedereen heel belangrijk. Maar juist als iemand zich anders voelt, is dat extra belangrijk. Het hele systeem heeft daar invloed op. In de groep voor hoogbegaafde kinderen wordt hier veel aandacht aan besteed, omdat dit de kern is van waar de kinderen tegenaan lopen.  De kinderen worden in de buitenwereld niet voldoende begrepen en daar hebben ze last van. Het uiten van die last kan op meerdere manieren worden geuit. Een paar voorbeelden zijn het gedrag thuis is anders dan op school, psychosomatische klachten, geen vragen durven stellen aan de leerkracht, grensoverschrijdend gedrag op school en/of thuis en het slecht kunnen (in)slapen. Op het moment dat de kinderen serieus worden genomen buiten de ouders om en het opdoen van succeservaringen groeien ze mentaal en worden hun problemen verminderd. Dit heeft dan een positief effect op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Samengevat zijn dit de doelen die in de groep van hoogbegaafde kinderen van toepassing kunnen zijn:

 • overwinnen van faalangst
 • leren om grenzen aan te geven
 • leren om weerbaarder te worden
 • vergroten van het zelfbeeld
 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • herkennen en benoemen van emoties
 • leren om jezelf lief te vinden
 • aangaan van uitdagingen
 • leren doorzetten
 • contact met ontwikkelingsgelijken
 • opbouwen van contact
 • aangaan van vriendschappen
 • leren om inzicht te krijgen in meer dan gemiddeld intelligent/hoogbegaafdheid

Ik bied met mijn groep voor hoogbegaafde kinderen een veilige plek voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen om zich op sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen. Dit gebeurt op een speelse manier, waarbij plezier maken heel belangrijk is. Het resultaat van de groep is een blij en opgewekt kind, die zichzelf zekerder en meer begrepen voelt. Doordat ze op de groep zichzelf meer durven te laten zien door het contact met gelijkgestemden, kunnen ze zichzelf ook de buiten de groep meer laten horen. De succeservaring van een uitdaging durven aangaan in de groep wordt ook door gezet naar de buitenwereld. Ze beginnen op school ook eerder aan een taak waarvan ze eerder niet zouden zijn begonnen. Tevens geeft het inzicht hebben in emoties hun handvatten voor buiten de groep. Het is voor de kinderen daardoor makkelijker om met andere kinderen om te gaan. En door meer kennis over hoogbegaafdheid te hebben, begrijpen de kinderen nu ook beter waarom er verschil in denken is met kinderen met een gemiddelde intelligentie, waardoor er minder kans op wrijving is.

De groep is wekelijks op de dinsdagmiddag voor de kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 van 15:30 tot 17:00 uur in mijn praktijk in Best. De kosten zijn 497 euro voor 10 bijeenkomsten inclusief intakegesprek en eindgesprek.

En wekelijks op de donderdagmiddag voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van 15:30 tot 17:00 uur in mijn praktijk in Best. De kosten zijn 497 euro voor 10 bijeenkomsten inclusief intakegesprek en eindgesprek.

Een wekelijkse bijeenkomst kan voor sommige kinderen te veel zijn, terwijl andere kinderen juist de continuïteit nodig hebben. Door de wekelijkse bijeenkomsten kunnen ze sneller groeien, worden meer vertrouwd met de andere kinderen. Het is daardoor minder spannend, zodat ze daardoor meer stappen kunnen zetten.

Een keer in de 3 weken op de zaterdagmiddag voor kinderen vanaf groep 5 tot het 2e jaar van de middelbare school van  14:00 tot 16:00 in mijn praktijk in Best of op een externe locatie. De kosten zijn 39 euro per middag. De zaterdagmiddag is bewust 1 keer in de 3 weken voor de kinderen. Niet ieder kind heeft een frequentie van 1 keer in de week nodig. Soms past het ook niet in de agenda. En omdat het op de zaterdagmiddag is, is het voor ouders buiten de gemeente Best meer mogelijk om hun kind hier aan mee te kunnen doen.

Het is dus per situatie en per kind verschillend wat nodig en wenselijk is.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Gertina via: welkom@gertina.nl of telefonisch 06-38331875.